Izglītību iegūst profesionālajās skolās pēc 9.klases, profesionālajās programmās pēc vidusskolas vai kvalifikācijas kursos, kā arī augstākās izglītības pakāpē, studējot ķīmiju akadēmiskā bakalaura un maģistra programmās. 

Profesionālā izglītība pēc 9. klases

Profesionālā vidējā izglītība, 4 gadi, 3.profesionālās kvalifikācijas līmenis:

 

Augstākā izglītība - pamatstudijas

Bakalaura studiju programma, 3 vai 4 gadi, dabaszinātņu bakalaura grāds ķīmijā:

Augstākā izglītība – augstākā līmeņa studijas

Maģistra studiju programma, 2 gadi, dabaszinātņu maģistra grāds ķīmijā:
Atjaunots 2019. gada 30. maijā
Publicēts 2013. gada 27. februārī