Karjeras konsultanta kvalifikāciju var iegūt augstākās izglītības programmā. Pedagogam karjeras konsultantam (strādā izglītības iestādē) nepieciešama otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība pedagoģijā un karjeras konsultanta kvalifikācija vai 2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība pedagoģijā un skolotāja – karjeras konsultanta B programma vismaz 72 stundu apjomā*. Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides B programmas īsteno augstākās izglītības iestādes. Piedāvātās karjeras konsultanta B programmas var apskatīt šeit >>.

Augstākā izglītība

  • Karjeras konsultants (Profesionālais maģistrs izglītības zinātnē un karjeras konsultanta kvalifikācija, studiju programmas ilgums 2 - 2,5 gadi, 5. profesionālās kvalifikācijas līmenis)

Maģistra programmās uzņemšanas prasības  - 2.līmeņa profesionālā augstākā izglītība ar skolotāja kvalifikāciju vai izglītības zinātņu bakalaura grāds pedagoģijā, vai sociālo zinātņu bakalaura grāds psiholoģijā, vai 2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība psiholoģijā, vai cita akadēmiskā vai 2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība un darba pieredze karjeras konsultēšanā un/vai darbā ar jaunatni.

Profesionālās pilnveides programmas 

Radniecīgās kvalifikācijas

Pedagogs, Sociālais pedagogs, Psihologs, Sociālais darbinieks u. tml.

*Saskaņā ar MK Noteikumiem Nr.662 par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību

Publicēts 2017. gada 17. jūlijā