Lai strādātu par juvelieri, ir nepieciešama profesionālā vidējā izglītība lietišķajā mākslā vai pabeigts mācekļa kurss pie amata meistara. Par amata zelli var kļūt trīs gadu laikā, un Amatniecības kameras izdotais zeļļa diploms ļauj juvelierim strādāt visā Eiropas Savienībā.

Profesionālā vidējā izglītība pēc 9. klases

Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības, mācību ilgums 4 gadi, 3. profesionālās kvalifikācijas līmenis:

Profesionālā vidējā izglītība pēc 12. klases

Profesionālā vidējā izglītība pēc vispārējās vidējās izglītības, mācību ilgums 2 gadi, 3. profesionālās kvalifikācijas līmenis:

Augstākā izglītība - pamata studijas

Bakalaura studiju programma, studiju ilgums 4 gadi:

Profesionālā bakalaura studiju programma, studiju ilgums 5 gadi, 5. profesionālās kvalifikācijas līmenis:

Augstākā izglītība - augstākā līmeņa studijas
Mācību priekšmeti, kuriem pievērst uzmanību skolas laikā

Ja vēlies kļūt par juverieri, tad skolā īpašu uzmanību pievērs šādiem mācību priekšmetiem: matemātika (algebra un ģeometrija), ķīmija, fizika, zīmēšana, vizuālā māksla, tehniskā grafika, rasēšana, mākslas vēsture, svešvalodas. Ja tas ir iespējams, tad apmeklē mākslas nodarbības un pulciņus, lai apgūtu zīmēšanu, gleznošanu, kompozīciju un iegūtu pamatzināšanas rotu izgatavošanā.

Publicēts 2020. gada 22. jūlijā