Lai strādātu par interešu izglītības skolotāju, iegūtajai izglītībai ir jāatbilst Latvijas Republikas Ministru kabineta 2018. gada 11. septembra noteikumu Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”  norādītajām prasībām.

Augstākā izglītība pēc 12.klases
Augstākā izglītība pēc vidējās izglītības, mācību ilgums 4 - 4,5 gadi, 5. profesionālais kvalifikācijas līmenis:
Profesionālā vai profesionālā maģistra studiju programma pēc pamatstudijām
Augstākā izglītība pēc pamatstudijām, mācību ilgums 1 – 2,5 gadi, 5. profesionālais kvalifikācijas līmenis:
Mācību priekšmeti, kuriem pievērst uzmanību skolas laikā

Ja vēlies kļūt par interešu izglītības skolotāju, tad skolā īpašu uzmanību pievērs šādiem mācību priekšmetiem: psiholoģija, ētika, latviešu valoda, informātika, ekonomika, matemātika, svešvalodas.

Publicēts 2019. gada 5. martā