Lai strādātu par instrumentu mūziķi, ir jāapgūst konkrētā instrumenta spēle un jāiegūst profesionālā vidējā izglītība vai arī augstākā izglītība.

Profesionālā vidējā izglītība
Profesionālā vidējā pēc pamatizglītības, mācību ilgums 3-4 gadi, 3. profesionālās kvalifikācijas līmenis:
Profesionālā vidējā izglītība pēc vispārējās vidējās izglītības, mācību ilgums 3 gadi, 3. profesionālās kvalifikācijas līmenis:
Augstākā profesionālā izglītība
Profesionālā bakalaura studiju programma, studiju ilgums 4 gadi, 5. profesionālās kvalifikācijas līmenis:
Mācību priekšmeti, kuriem pievērst uzmanību skolas laikā

Ja vēlies kļūt par kāda instrumenta mūziķi, tad jau skolas laikā ļoti labā līmenī ir jāapgūst konkrētā instrumenta spēle.

Publicēts 2019. gada 16. decembrī