Izglītību iegūst augstākās izglītības pakāpē, studējot psiholoģiju kopumā vismaz 6 gadus valsts akreditētās pilna laika klātienes (vai tām atbilstošās nepilna laika) studiju programmās. Specifiskās zināšanas un profesionālās iemaņas apgūst Ieslodzījumu vietu pārvaldes Mācību centrā.

   Augstākā izglītība – pamatstudijas

   Akadēmiskā bakalaura studiju programmas, 3 gadi, bakalaura grāds:
     Profesionālā bakalaura studiju programma, 4 gadi, 5. profesionālās kvalifikācijas līmenis:

     Augstākā izglītība – augstākā līmeņa studijas

     Profesionālā maģistra studiju programma, 2 vai 3 gadi, profesionālais maģistrs psiholoģijā:
     Maģistra studiju programma, 2 gadi, maģistra grāds psiholoģijā:

     Augstākā izglītība – doktorantūra

     Doktora studiju programma, 3 gadi, doktora grāds psiholoģijā:
     Atjaunots 2019. gada 30. maijā
     Publicēts 2015. gada 21. decembrī