Grāmtsējējs-mākslinieka prasmes ietver grāmatsiešanas poligrāfijas pirmsākumus un nav saistīts ar poligrāfijas nozari kā ražošanu.

Profesionālā izglītība pēc 9. klases

Profesionālā vidējā izglītība, 4 gadi, 3.profesionālās kvalifikācijas līmenis:

Profesionālā izglītība pēc 12. klases

Profesionālā vidējā izglītība pēc vidējās izglītības, 2 gadi, 3. profesionālās kvalifikācijas līmenis:

Profesionālās pilnveides kursi poligrāfijas jomā

Radniecīgās informācijas poligrāfijas nozarē

Iespieddarbu digitālās noformēšanas speciālists, Ofseta iespiedējs, Poligrāfijas ražošanas tehniķis.

Atjaunots 2017. gada 6. martā
Publicēts 2014. gada 30. jūnijā