Izglītību iegūst augstākās izglītības pakāpē, studējot inženierzinātni siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģiju jomā.

Augstākā izglītība – pamatstudijas

Profesionālā bakalaura studiju programma, 5 gadi, 5. profesionālās kvalifikācijas līmenis

Augstākā izglītība – augstākā līmeņa studijas

Profesionālā maģistra studiju programma, 1 gads, profesionālais maģistrs siltuma, gāzes un ūdens inženiersistēmās
Atjaunots 2019. gada 29. maijā
Publicēts 2016. gada 6. oktobrī