Friziera profesiju var apgūt profesionālajās skolās pēc 9.klases vai pēc vidusskolas, kā arī  jebkurā dzīves brīdī frizieru kvalifikācijas kursos, ja ir iegūta vismaz pamatizglītība. Profesiju iespējams iegūt arī ārpus formālās izglītības apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanas ceļā (par novērtēšanu lasīt šeit).

Profesionālā izglītība pēc 9. klases

  • Frizieris (arodizglītība, 3 gadi, 2. profesionālās kvalifikācijas līmenis)
  • Frizieris - stilists (profesionālā vidējā izglītība, 4 gadi, 3. profesionālās kvalifikācijas līmenis)

Profesionālā izglītība pēc 12. klases

  • Frizieris (arodizglītība, 1 gads, 2. profesionālās kvalifikācijas līmenis)
  • Frizieris - stilists (profesionālā vidējā izglītība, 1,5 gadi, 3. profesionālās kvalifikācijas līmenis)
Atjaunots 2019. gada 5. jūnijā
Publicēts 2012. gada 14. novembrī