Profesionālā vidējā izglītība
Profesionālā vidējā izglītība pēc 9. klases, mācību ilgums 4 gadi, 3. profesionālās kvalifikācijas līmenis:
Profesionālā vidējā izglītība pēc 12. klases, mācību ilgums 2 gadi, 3. profesionālās kvalifikācijas līmenis:
Arodizglītība pēc vispārējās vidējās izglītības, mācību ilgums 1 gads, 2. profesionālās kvalifikācijas līmenis:

 

Augstākā izglītība
Profesionālā bakalaura studiju programma, studiju ilgums 4. gadi, 5. profesionālās kvalifikācijas līmenis:
Sociālo zinātņu bakalaurs komunikācijas zinātnē, studiju ilgums 3 gadi (pilna laika klātienē) vai 4 gadi (nepilna laika klātienē):

 

Mācību priekšmeti, kuriem pievērst uzmanību skolas laikā

Ja vēlies kļūt par fotogrāfu, tad skolā īpašu uzmanību pievērs vizuālās mākslas, informātikas un fizikas apguvei.

Publicēts 2019. gada 7. oktobrī