Lai strādātu par flotes kuģa pavāru ir nepieciešama profesionālā vidējā izglītība ar pavāra kvalifikāciju.

Profesionālā vidējā izglītība pēc 9. klases
Profesionālā vidējā izglītība pēc pamata izglītības, mācību ilgums 4 gadi, 3. profesionālais kvalifikācijas līmenis:
Profesionālā vidējā izglītība pēc 12. klases
Profesionālā vidējā izglītība pēc vispārējās vidējās izglītības, mācību ilgums 1,5 gadi, 3. profesionālās kvalifikācijas līmenis:
Augstākā izglītība
1.līmeņa augstākā izglītība pēc vidējās izglītības, mācību ilgums 2 – 2,5 gadi, 4. profesionālās kvalifikācijas līmenis:
Augstākā izglītība – pamatstudijas
Profesionālā augstākā izglītība pēc vidējās izglītības, mācību ilgums 4 – 5 gadi, 5. profesionālās kvalifikācijas līmenis:
Mācību priekšmeti, kuriem pievērst uzmanību skolas laikā

Ja vēlies kļūt par flotes kuģa pavāru, tad skolā īpašu uzmanību pievērs šādiem mācību priekšmetiem: matemātika, ķīmija, fizika, informātika, psiholoģija, mājturība, latviešu valoda un svešvalodas.

Publicēts 2020. gada 30. novembrī