Latvijā nav iespējams apgūt fleksoiespiedēja profesiju, taču profesionālās izglītības skolās var apgūt līdzīgas profesijas, piemēram, poligrāfijas iekārtu tehniķa profesiju, un fleksogrāfijā specializēties kādā poligrāfijas uzņēmumā.

    Profesionālā izglītība pēc 9. klases

    Profesionālā vidējā izglītība, 4 gadi, 3.profesionālās kvalifikācijas līmenis:
      Atjaunots 2019. gada 30. maijā
      Publicēts 2014. gada 30. jūnijā