Izglītību iegūst, studējot farmāciju augstākās izglītības programmās.

Augstākā izglītība - pamatstudijas

1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma, 2,5 gadi, 4. profesionālās kvalifikācijas līmenis:
Bakalaura studiju programma, 3 gadi, veselības zinātņu bakalaura grāds farmācijā:
Profesionālās augstākās izglītības programma, 5 gadi, 5. profesionālās kvalifikācijas līmenis:

Augstākā izglītība – augstākā līmeņa studijas

Maģistra studiju programma vai profesionālā studiju programma pēc pamatstudijām, 1,5 - 2,5 gadi:
Atjaunots 2019. gada 30. maijā
Publicēts 2013. gada 27. februārī