Izglītību iegūst augstākās izglītības pakāpē, studējot enerģētikas un elektrotehnikas jomā

Augstākā izglītība – pamatstudijas

1.līmeņa profesionālā augstākā izglītība, 2 - 2,5 gadi, 4. profesionālās kvalifikācijas līmenis
    Profesionālā bakalaura studiju programma, 4 gadi, 5. profesionālās kvalifikācijas līmenis
      Bakalaura programma, 3-4 gadi, inženierzinātņu bakalaura grāds elektrozinātnē:

        Augstākā izglītība – augstākā līmeņa studijas

        Profesionālā maģistra studiju programma, 1 vai 2 gadi, profesionālais maģistrs elektrotehnikā
          Maģistra studiju programma, 2 gadi, inženierzinātņu maģistra grāds elektrozinātnē vai enerģētikā un elektrotehnikā
            Profesionālā augstākā izglītība pēc pamatstudijām, 2 gadi, inženiera enerģētikā un elektrotehnikā kvalifikācija:

              Augstākā izglītība – doktorantūra

              Doktora studiju programma, 4 gadi, doktora grāds:
                Atjaunots 2019. gada 29. maijā
                Publicēts 2016. gada 6. oktobrī