Muzejā strādājošajiem ir noderīga augstākā izglītība muzeja darbības jomā: vēsturē, mākslā, ģeogrāfijā, bioloģijā, dabas zinātnēs u.c. augstākā izglītība. Nepieciešamo izglītību darbam dažādos muzeja amatos var apgūt iekšējās apmācībās, ko organizē darba vieta.

Augstākā izglītība – augstākā līmeņa studijas

Akadēmiskā maģistra studiju programma, 2 gadi, humanitāro zinātņu maģistra grāds mākslās:
Atjaunots 2019. gada 4. jūnijā
Publicēts 2013. gada 18. jūlijā