Profesionālā izglītība pēc 9. klases

 

Profesionālā vidējā izglītība, 4 gadi, 3. profesionālās kvalifikācijas līmenis:

Profesionālā izglītība pēc 12. klases

 

Profesionālā vidējā izglītība pēc vidusskolas, 1,5 gadi, 3. profesionālās kvalifikācijas līmenis:

Augstākā izglītība:

1. līmeņa profesionālā augstākā izglītība, 2 gadi, 4. profesionālās kvalifikācijas līmenis:
Profesionālā bakalaura programma, 4 gadi, 5. profesionālās kvalifikācijas līmenis:
Atjaunots 2019. gada 29. maijā
Publicēts 2012. gada 14. novembrī