Lai kļūtu par dzelzceļa elektrosistēmu inženieri, nepieciešama augstākā profesionālā izglītība.

Augstākā izglītība pēc 12. klases
Profesionālā bakalaura studiju programma, mācību ilgums 4,5 – 5,5 gadi, 5. profesionālās kvalifikācijas līmenis:
Augstākā izglītība  - augstākā līmeņa studijas
Profesionālā maģistra studiju programma, mācību ilgums 1,5 – 4 gadi, 5. profesionālās kvalifikācijas līmenis:
Mācību priekšmeti, kuriem pievērst uzmanību skolas laikā

Ja vēlies kļūt par dzelzceļa elektrosistēmu inženieri, tad skolā īpašu uzmanību pievērs šādiem mācību priekšmetiem: matemātika, fizika, ķīmija, informātika, rasēšana un svešvalodas.

Publicēts 2021. gada 12. martā