Apsardzes uzņēmumā strādājošais drošības sistēmu speciālists ir tehniskais darbinieks ar izglītību elektronikas jomā, kuram nav nepieciešams iegūt apsardzes darbinieka sertifikātu. Nepieciešamo izglītību iegūst gan profesionālās, gan augstākās izglītības pakāpē.

Izglītība pēc 9. klases

Profesionālā vidējās izglītības programma, 4 gadi, 3. profesionālās kvalifikācijas līmenis:

Izglītība pēc 12. klases

Profesionālā vidējā izglītības programma pēc vidējās izglītības, 1,5 gadi, 3. profesionālās kvalifikācijas līmenis:

Augstākā izglītība – pamatstudijas

1.līmeņa profesionālā augstākās izglītības programma, 2,3 gadi, 4. profesionālās kvalifikācijas līmenis:
Akadēmiskā bakalaura studiju programma, 4 gadi, inženierzinātņu bakalaura grāds elektronikā un elektrotehnikā:
Profesionālā bakalaura studiju programma, 4-4,5 gadi, 5. profesionālās kvalifikācijas līmenis un profesionālais bakalaura:

  Augstākā izglītība – maģistrantūra

  Akadēmiskā maģistra studiju programma, 2 gadi, inženierzinātņu maģistra grāds:
  Profesionālā maģistra studiju programma, 1,5-2,5 gadi, 5. profesionālās kvalifikācijas līmenis un profesionālais maģistra grāds elektronikā:
   Atjaunots 2021. gada 4. februārī
   Publicēts 2014. gada 30. aprīlī