Darba aizsardzības speciālistam nepieciešamā izglītība ir atkarīga no darbinieku skaita uzņēmumā un uzņēmuma darbības jomas*. Zināšanas darba aizsardzības jomā iedalās: pamatlīmeņa zināšanas, kuras apgūst profesionālās pilnveides izglītības programmā akreditētā izglītības iestādē; augstākā līmeņa zināšanas (1. un 2.līmeņa profesionālā augstākā izglītība), ko apgūst augstskolās. Darba aizsardzības pamatlīmeņa zināšanu profesionālās pilnveides izglītības programmas apjoms ir 60 stundas, no kurām 40 stundās ir teorijas sadaļa un 20 stundās prakse. Specializētās darba aizsardzības zināšanas apgūst profesionālās pilnveides izglītības programmā, kuras apjoms ir 40 stundas un kura saistīta ar attiecīgo komercdarbības veidu.**

Augstākā izglītība – pamatstudijas

  Profesionālā bakalaura studiju programma, 4 gadi, 5. profesionālās kvalifikācijas līmenis un profesionālais bakalaura grāds darba aizsardzībā:

    Augstākā izglītība – augstākā līmeņa studijas

    2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma, 2 gadi, 5. profesionālās kvalifikācijas līmenis:
      Profesionālā maģistra studiju programma, 1-2 gadi, 5. profesionālās kvalifikācijas līmenis un profesionālais maģistra grāds darba aizsardzībā:

        Profesionālās pilnveides kursi

        Pamatlīmeņa apmācība un specializētā apmācību programma:
          Pieaugušo neformālās izglītības kursi drošības jautājumos

            Radniecīgās kvalifikācijas darba aizsardzības jomā

            Drošības speciālists, Drošības dienesta vadītājs, uzņēmējdarbības vadītājs ar specializāciju naftas ķīmijas objektu menedžmentā, Ugunsdrošības un civilās aizsardzības inženieris

             

            ---------------------------------

            * Ministru kabineta 2005.gada 8.februāra noteikumi Nr.99 “Noteikumi par komercdarbības veidiem, kuros darba devējs iesaista kompetentu institūciju”.

            ** Ministru kabineta 2010.gada 10.augusta noteikumi Nr.749 “Apmācības kārtība darba aizsardzības jautājumos”.

            Atjaunots 2017. gada 2. martā
            Publicēts 2016. gada 12. aprīlī