Izglītību var iegūt augstākās izglītības ietvaros divos veidos: mācoties dabaszinātnes vai tūrismu un papildus apgūstot pedagoģiju (augstākās izglītības programmās vai kursos), vai vispirms studējot dabaszinību, bioloģijas vai ģeogrāfijas skolotāja programmās un pēc tam papildus apgūstot tūrismu, vides aizsardzību vai dabaszinātnes.

Augstākā izglītība – pamatstudijas

Akadēmiskā bakalaura studiju programmas, 3 gadi, bakalaura grāds
  Profesionālā bakalaura studiju programma, 4 gadi, 5. profesionālās kvalifikācijas līmenis

   Augstākā izglītība – augstākā līmeņa studijas

   Akadēmiskā maģistra studiju programma, 2 gadi, dabaszinātņu maģistrs bioloģijā
     Profesionālā maģistra studiju programma, 1,5 vai 2 gadi, profesionālais maģistrs vides zinībās, vides aizsardzībā, vides plānošanā vai izglītībā
      Profesionālā augstākās izglītības programma pēc pamatstudijām, 1,5 - 3 gadi, dabaszinātņu, bioloģijas vai ģeogrāfijas skolotāja kvalifikācija
         Atjaunots 2019. gada 28. maijā
         Publicēts 2015. gada 21. janvārī