Izglītību iegūst augstākās izglītības pakāpē, studējot teoloģiju vai reliģijas zinātnes. Var strādāt arī speciālisti, kuri ieguvuši augstāko izglītību sociālajā darbā, tiesību zinātnēs, psiholoģijā, psihoterapijā, pedagoģijā, filozofijā vai radniecīgās jomās un jūt atbilstošu aicinājumu. Specifiskās zināšanas iegūst Ieslodzījumu vietu pārvaldes Mācību centrā.

Augstākā izglītība – pamatstudijas

Akadēmiskā bakalaura studiju programmas, 3 – 4 gadi, bakalaura grāds

   Augstākā izglītība – augstākā līmeņa studijas

   Maģistra studiju programma, 2 gadi, maģistra grāds:
     Profesionālā maģistra studiju programma, 2 gadi, profesionālais maģistrs reliģijā, sociālajā darbā, karitatīvajā sociālajā darbā

      Augstākā izglītība – doktorantūra

      Doktora studiju programma, 3 gadi, teoloģijas doktora grāds:
      Atjaunots 2019. gada 29. maijā
      Publicēts 2015. gada 21. decembrī