Lai strādātu par būvdarbu vadītāju, ir jāiegūst vismaz 1.līmeņa profesionālā izglītība. Papildus iegūstama augstākā profesionālā izglītība.

Profesionālā izglītība pēc vispārējās vidējās vai profesionālās izglītības
1. līmeņa profesionālā studiju programma, studiju ilgums 2,5 - 3 gadi, 4. profesionālās kvalifikācijas līmenis:
Augstākā izglītība - pamatstudijas
Profesionālā bakalaura studiju programma, studiju ilgums 4,5 - 5 gadi, 5. profesionālās kvalifikācijas līmenis:
Augstākā izglītība - augstākā līmeņa studijas
Profesionālā maģistra studiju programma, studiju ilgums 1 - 2,5 gadi, 5. profesionālās kvalifikācijas līmenis:
Mācību priekšmeti, kuriem pievērst uzmanību skolas laikā

Ja vēlies kļūt par būvdarbu vadītāju, tad skolā īpašu uzmanību pievērs eksaktajiem priekšmetiem (matemātikai, fizikai) un svešvalodu apguvei.

Publicēts 2019. gada 30. decembrī