Bārmeņa izglītību iespējams iegūt profesionālās izglītības iestādēs pēc 12. klases vai arī, iegūstot profesionālo kvalifikāciju tālākizglītības kursos. Profesiju iespējams iegūt arī ārpus formālās izglītības apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanas ceļā (par novērtēšanu lasīt šeit).

    Profesionālā izglītība pēc 12. klases

    Profesionālā vidējā izglītība pēc vidējās izglītības, 1,5 - 2 gadi, 3. profesionālās kvalifikācijas līmenis:
    Atjaunots 2019. gada 29. maijā
    Publicēts 2012. gada 14. novembrī