Augstākā izglītība – pamatstudijas

 

Bakalaura studiju programma, 3 gadi, bakalaura grāds mašīnzinātnē
   Profesionālā bakalaura studiju programma, 4 - 5 gadi, 5. profesionālās kvalifikācijas līmenis

    Augstākā izglītība – augstākā līmeņa studijas

    Maģistra programma, 2 gadi, maģistra grāds inženierzinātnēs:
     Profesionālā maģistra studiju programma, 1,5 - 2,5 gadi, 5. profesionālās kvalifikācijas līmenis
      

     Mācību priekšmeti, kuriem pievērst uzmanību skolas laikā

     Ja vēlies kļūt par autotransporta inženieri, tad skolā īpašu uzmanību pievērs šādiem mācību priekšmetiem: ķīmija, fizika, matemātika, ekonomika, vadībzinības, datorzinību pamati, tehniskā grafika, svešvalodas, latviešu valoda, vides zinības un darba drošība.

     Atjaunots 2019. gada 3. jūnijā
     Publicēts 2018. gada 10. decembrī