Izglītību iegūst, mācoties profesionālās izglītības programmās pēc pamatiglītības vai vidējās izglītības ieguves.

Izglītība pēc 9.klases

Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības, mācību ilgums 4 gadi, 3. profesionālais kvalifikācijas līmenis:

Izglītība pēc 12.klases

Profesionālā vidējā izglītība pēc vispārējās vidējās izglītības, mācību ilgums 1,5 – 2 gadi, 3. profesionālais kvalifikācijas līmenis:

 

Mācību priekšmeti, kuriem pievērst uzmanību skolas laikā

Ja vēlies kļūt par automehāniķi, tad skolā īpašu uzmanību pievērs šādiem mācību priekšmetiem: ķīmija, fizika, matemātika, svešvalodas, saskarsmes kultūra/psiholoģija, latviešu valoda, vides zinības un darba drošība.

Atjaunots 2019. gada 4. jūnijā
Publicēts 2018. gada 10. decembrī