Lai strādātu par arhitektu, nepieciešama augstākā izglītība. Papildus trīs gadus jāveic praktisks darbs sertificēta arhitekta vadībā, lai varētu pretendēt uz  patstāvīga arhitekta prakses tiesībām.

Augstākā izglītība - pamatstudijas

Bakalaura studiju programma, studiju ilgums 3,5 gadi:

Augstākā izglītība - augstākā līmeņa studijas

Profesionālā maģistra studiju programma, studiju ilgums 2 gadi, 5. profesionālās kvalifikācijas līmenis:

Augstākā izglītība – doktorantūra

Doktora studiju programma, studiju ilgums 4 gadi (pilna laika), 5 gadi (nepilna laika):

Mācību priekšmeti, kuriem pievērst uzmanību skolas laikā

Ja vēlies kļūt par arhitektu, tad skolā īpašu uzmanību pievērs šādiem mācību priekšmetiem: matemātika (algebra un ģeometrija), vizuālā māksla un kultūras vēsture, mākslas vēsture, psiholoģija, literatūra, kā arī fizika.

Publicēts 2020.gada 24.februārī