Profesiju iespējams apgūt vidējās profesionālās izglītības ietvaros ar pamatskolas izglītību vai pēc vidusskolas, kā arī kursos. Arborista profesiju iespējams apgūt arī kvalifikācijas kursos vai ārpus formālās izglītības apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanas ceļā (par novērtēšanu lasīt šeit).

Profesionālā izglītība pēc 12. klases

Arodizglītība pēc vispārējās vidējās izglītības vai pamatizglītības (no 17 g.v.), 1 gads, 2. profesionālās kvalifikācijas līmenis:
Atjaunots 2019. gada 4. jūnijā
Publicēts 2013.gada 18. septembrī