Apsardzes darbiniekam nepieciešamo izglītību iegūst, izejot profesionālos kursus apsardzes darbā vai iegūstot Drošības speciālista kvalifikāciju 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmā. Lai varētu strādāt par apsargu, papildus iegūtajai izglītībai jāsaņem apsardzes sertifikāts Valsts policijā*. Lai saņemtu apsardzes sertifikātu, persona (izņemot personu, kura apguvusi akreditētu 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmu un ieguvusi drošības speciālista kvalifikāciju) Valsts policijā kārto pārbaudījumu**. Lai saņemtu apsarga sertifikātu, būs nepieciešama arī apliecība par pirmās palīdzības pamatzināšanu 12 stundu apmācības kursa beigšanu ar triju stundu zināšanu pārbaudi.

Augstākā izglītība – pamatstudijas

1.līmeņa profesionālā augstākās izglītības programma, 2,3 gadi, 4. profesionālās kvalifikācijas līmenis:

 

---------------------------------

* informācija par apsarga sertifikāta iegūšanu Valsts policijas mājas lapā: http://www.vp.gov.lv/?id=357

** saskaņā ar MK „Apsardzes sertifikātu izsniegšanas kārtība” 2. p.

Atjaunots 2019. gada 28. maijā
Publicēts 2014. gada 30. aprīlī