Apģērbu dizainera profesiju var iegūt augstākās izglītības programmā.

Profesionālā izglītība pēc 9. klases

Profesionālā vidējā izglītība pēc vispārējās pamatizglītības izglītības, 4 gadi, 3. profesionālās kvalifikācijas līmenis:

Profesionālā izglītība pēc 12. klases

Profesionālā vidējā izglītība pēc vispārējās vidējās izglītības, 2 gadi, 3. profesionālās kvalifikācijas līmenis:

Augstākā izglītība

Profesionālā bakalaura studiju programma, 4 - 5 gadi, 5. profesionālās kvalifikācijas līmenis:
  • Produktu dizainers (ar speciālizāciju apģērbu dizains un tehnoloģijas vai tekstiltehnoloģijas un dizains)

Maģistra studiju programmas ar iespēju apgūt modes dizaina jomu

Profesionālās pilnveides programmas 

Publicēts 2017. gada 9. oktobrī