Lai kļūtu par ārstu, pēc vidusskolas absolvēšanas jāstudē universitātē, kura piedāvā medicīnas programmas.

Augstākā izglītība pēc vidusskolas
Augstākā izglītība pēc vidusskolas, mācību ilgums 6 gadi, 5. profesionālais kvalifikācijas līmenis:

Pēc veiksmīgas universitātes absolvēšanas absolvents iegūs ārsta grādu. Taču, lai iegūtu specializāciju "Anesteziologs reanimatologs" un Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā varētu strādāt ārsta brigādē un vadīt savu komandu, jāturpina studijas rezidentūrā (papildus 5 studiju gadi). Obligāta prasība uzsākot studijas rezidentūrā - ārsta grāds. Savukārt nokārtojot rezidentūras eksāmenu, ārsts iegūst sertifikātu specialitātē un reģistrējas ārstu reģistrā.

Augstākā izglītība pēc pamatstudijām
Profesionālā studiju programma pēc pamatstudijām, mācību ilgums 5 gadi, 5. profesionālās kvalifikācijas līmenis:
Mācību priekšmeti, kuriem pievērst uzmanību skolas laikā

Lai kļūtu par ārstu un strādātu dienestā, skolā īpaša uzmanība jāpievērš tādiem mācību priekšmetiem kā latviešu valoda, svešvalodas, veselības mācība, bioloģija, fizika, ķīmija, dabaszinības, ētika, psiholoģija un sociālās zinības, kā arī jāattīsta fiziskā sagatavotība.

Atjaunots 2019. gada 4. jūnijā
Publicēts 2018. gada 14. decembrī