Helikoptera pilots darbā
  • veic pirmslidojuma sagatavošanos un dokumentācijas aizpildīšanu;
  • veic lidojumus ar gaisa kuģi atbilstoši saņemtajam lidojuma uzdevumam;
  • veic pēclidojuma dokumentācijas aizpildīšanu;
  • veic lidojumu drošības nodrošināšanas pasākumus.
Darba aprīkojums:

darbā izmanto biroja tehniku, datortehniku, dažādus saziņas līdzekļus.

Darba apstākļi:

strādā biroja telpās un veic lidojumus, pārsvarā astoņu stundu darba laiks, maiņu darbs un dežūrgrafiks, kas nodrošina 24 stundu pieejamību.

Darba iespējas:

Valsts robežsardze