Frēzētājs ir speciālists, kurš frēzējot izgatavo dažādas formas izstrādājumus, piemēram, detaļas no metāla, koka vai cita materiāla. Frēzēšanas process notiek uz speciāliem darba galdiem ar griežamo instrumentu – frēzi. Frēzēšanas procesā no materiāliem iespējams izgatavot detaļas, no kurām pēc tam var veidot dažādus citus objektus.

Frēzētājs darbā:

  • lasa rasējumus, izmanto tehnoloģisko dokumentāciju;
  • frēzē plakanas, slīpas virsmas, rievas, izciļņus, izmantojot dažāda veida frēzes (kāta, gala, cilindriskās);
  • ar frēzmašīnām izgatavo dažādus izstrādājumus, piemēram, detaļas;
  • kontrolē izstrādājuma izmēru un formu precizitāti;
  • strādā, sadarbojoties ar kolēģiem;
  • darbā izmanto individuālos aizsardzības līdzekļus, piemēram, aizsargbrilles;
  • ievēro elektrodrošības, ugunsdrošības un darba drošības noteikumus.

Darba aprīkojums:

pārsvarā strādā speciālā darba apģērbā un apavos; lieto aizsargbrilles, cimdus un austiņas trokšņu slāpēšanai; darbā lieto dažādas frēzmašīnas, kā arī mehāniskos, elektriskos un rokas instrumentus, piemēram bīdmēru, mikrometru u.c.

Darba apstākļi:

frēzētāja darba laiks atkarīgs no uzņēmuma darba laika, kurā strādā; darba vidē var būt paaugstināts troksnis; lielākā darba dienas daļa tiek pavadīta, stāvot kājās; bieži jāceļ smagumi.

Iespējamais atalgojums

Frēzētājs vidēji mēnesī nopelna sākot no 910 - 1050 EUR pirms nodokļu nomaksas; atalgojums ir atkarīgs no kompetences, prasmēm, uzņēmuma vai iestādes, kurā frēzētājs strādā, kā arī nostrādāto stundu skaita.

Darba iespējas

Var strādāt metālapstrādes un mašīnbūves, kā arī citu nozaru uzņēmumos, kuros izmanto metālapstrādes iekārtas.

Rakstura īpašības un prasmes, lai labi veiktu darbu

Pacietība, precizitāte, izpratne par rasējumiem, iekārtām un tehnoloģisko dokumentāciju, prasmes strādāt individuāli un komandā, atbildības sajūta, fiziskā izturība, spēja pilnveidoties un sekot līdzi jaunākajām tehnoloģijām.

Publicēts 2019. gada 1. oktobrī