Izglītību dienestam NBS virsnieku sastāvā var iegūt, studējot profesionālā bakalaura studija programmā.

Augstākā izglītība – pamatstudijas

Profesionālā bakalaura studiju programma „Jūras spēku militārā vadība”, 4,6 gadi, 5. profesionālās kvalifikācijas līmenis un profesionālā bakalaura grāds Jūras spēku militārajā vadībā (studiju laikā apgūst kuģa vadītāja vai kuģa mehāniķa specialitāti civilajā augstskolā, absolvējot NAA, iegūst leitnanta dienesta pakāpi):

NOSACĪJUMI:
Latvijas Republikas pilsoņi ar vidējo vai augstāko izglītību, kuri nav sasnieguši 27 gadu vecumu. Pirms studijām kadetu kandidāti veic apmācības NBS Kājnieku skolā Alūksnē (13 nedēļas) un NBS Instruktoru skolā Cēsīs (8 nedēļas).

Augstākā izglītība – augstākā līmeņa studijas

Profesionālā maģistra studiju programma „Militārā vadība un drošība”, 1,5 gadi, profesionālā maģistra grāds militārajā vadībā un drošībā (mācību norises vieta - Baltijas Aizsardzības koledža (Igaunija, Tartu) un NAA).

NOSACĪJUMI:
Programma paredzēta Latvijas Republikas NBS, NATO, Eiropas Savienības un Partnerattiecības mieram valstu vecākiem virsniekiem, kuri atbilst studijām izvirzītajām prasībām.

Profesionālā ievirze:

Atjaunots 2019. gada 4. jūnijā
Publicēts 2013. gada 28. decembrī