Profesiju pasaule - mežsaimniecība
Izstāde "Iepazīsties - Koks!"