Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (turpmāk – VUGD) īsteno valsts politiku un pilda vairākas funkcijas:

  • īsteno valsts politiku ugunsdrošības, ugunsdzēsības, civilās aizsardzības un vienotā ārkārtas palīdzības izsaukumu numura 112 darbību;
  • uzrauga, lai ievēro ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasības un kārtību;
  • veic ugunsdzēsības un glābšanas darbus;
  • koordinē iestāžu, organizāciju, komercsabiedrību un pašvaldību izveidoto ugunsdrošības, ugunsdzēsības un glābšanas dienestu un brīvprātīgo ugunsdzēsēju organizāciju darbību, kas saistīta ar ugunsdrošību un ugunsdzēsību.

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests ir Iekšlietu ministrijas padotībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kura sastāv no centrālā aparāta, kā arī patstāvīgajām struktūrvienībām (Ugunsdrošības uzraudzības pārvalde, Civilās aizsardzības pārvalde, Operatīvās vadības pārvalde, Tehniskā dienesta pārvalde, Krīzes vadības nodaļa) un teritoriālajām struktūrvienībām (Rīgas reģiona pārvalde, Kurzemes reģiona brigāde, Vidzemes reģiona brigāde, Zemgales reģiona brigāde, Latgales reģiona brigāde).

Ar VUGD struktūru var iepazīties sadaļā Noderīgas saites.