Kur un kā meklēt informāciju par profesiju

Kā meklēt informāciju

Pirms sāc meklēt informāciju – saplāno, ko tieši tu gribi atrast!

Informācijas apjoms var būt tik liels, ka vari apjukt, vai arī palaist garām kādu būtisku ziņu. Tādēļ ir svarīgi pierakstīt, ko tieši gribi atrast. Šāds plāns palīdzēs arī izanalizēt iegūto informāciju un saprast, vai kaut kas netrūkst.Izmanto dažādus informācijas avotus, lai iegūtu pēc iespējas plašāku informāciju!

Izmantojot tikai vienu informācijas avotu, Tu redzi situāciju tikai no viena skatupunkta un nevari izvērtēt visas iespējas un ierobežojumus.

Pārbaudi informācijas precizitāti!

Tā kā informāciju apkopo un sniedz cilvēki, tad vienmēr pastāv kļūdīšanās risks. Cilvēki var būt arī ļoti subjektīvi, atlasot vai izskaidrojot informāciju. Savukārt datu bāzēs, kurās tiek apkopota informācija no dažādiem avotiem, informācija var būt novecojusi, jo tā ne vienmēr tiek automātiski atjaunota, ja pirmavotā ir veiktas izmaiņas.

Kur meklēt informāciju

Latvijas Profesiju klasifikators

Latvijas Profesiju klasifikators ietver visas tautsaimniecībā sastopamās darbinieku profesijas, dod tām precīzus nosaukumus valsts valodā un nosaka starptautiskai praksei atbilstošas profesiju kvalifikācijas pamata (minimālās) prasības.

Profesiju standarti

Profesiju standarti ir attiecīgo profesiju nodarbinātības apraksti (kādā amatā var strādāt un konkrēti kādus darbus veikt šīs profesijas pārstāvis). Standartos detalizēti uzskaitīti darba pienākumi un veicamie uzdevumi. Tāpat ir aprakstīts, kādām prasmēm ir jāpiemīt attiecīgās profesijas pārstāvim, kā arī ir uzskaitīts kādas teorētiskās zināšanas nepieciešamas.

Profesiju aprakstu katalogs

Profesiju aprakstu katalogu ir izveidojusi Nodarbinātības valsts aģentūra. Katras profesijas apraksta beigās ir sniegti ieteikumi, ko var darīt jau šodien, lai laikus rūpētos par darbam nepieciešamo spēju attīstību, zināšanu un prasmju apguvi. Visām profesijām ir izstrādātas prasmju noteikšanas lapas, kas palīdz izvērtēt savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai.

Atjaunots 2019. gada 21. novembrī
Publicēts 2013. gada 28. februārī