1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma

Par izmeklētāju var kļūt, ja iepriekš ir iegūta augstākā izglītība kādā citā jomā, bet jāņem vērā, ka ne visas augstākās izglītības jomas ir derīgas dienestam Valsts policijā. Noskaidrot, vai tev ir atbilstošā izglītība, vari šeit>>. Ņem vērā! Kandidātu ar augstāko izglītību, kuru pieņem dienestā Valsts policijā un kurš nav ieguvis profesionālo izglītību Valsts policijas koledžā vai Latvijas Policijas akadēmijā, pārbaudes termiņa laikā ar iestādes vadītāja rīkojumu nosūta uz sešu mēnešu sākotnējās profesionālās apmācības kursu Valsts policijas koledžā.

Profesionālās pilnveides programmas un kursi Valsts policijas koledžā
Atjaunots 2024. gada 5. februārī
Publicēts 2019. gada 7. janvārī