Uzņēmējdarbības formas un reģistrēšana

Pirms uzņēmējdarbības uzsākšanas ir jāizlemj, kāda uzņēmējdarbības forma tev būtu vispiemērotākā no juridiskā un saimnieciskā viedokļa. Lēmuma pieņemšanas procesā jāņem vērā dažādi faktori, piemēram, sākuma kapitāla lielums, cik daudz tavam uzņēmumam būs klientu un darbinieku, cik maksās piedāvātais pakalpojums vai prece, kāds būs ikmēneša apgrozījums, izdevumi un peļņa.

Uzņēmējdarbības formas savstarpēji atšķiras pēc vairākiem kritērijiem: uzņēmējs ir fiziska vai juridiska persona; īpašnieku skaits; reģistrācijas nosacījumi; pilna un ierobežota mantiskā atbildība; peļņas un zaudējumu sadale; minimālais pamatkapitāls; uzņēmuma pārvalde (kas ir lēmumu pieņēmējs); finansējuma ieguve.

Latvijā ir iespēja reģistrēt dažādas uzņēmējdarbības formas. Juridiska persona var būt akciju sabiedrība (AS), sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA), pilnsabiedrība, komandītsabiedrība, kooperatīvā sabiedrība, individuālais (ģimenes) uzņēmums, zemnieka vai zvejnieka saimniecība. Savukārt fiziska persona var būt individuālais komersants. Tāpat fiziska persona var īstenot savu saimniecisko darbību kā pašnodarbinātais. Uzsākot biznesu, piemērotākais veids, kā īstenot uzņēmējdarbību, varētu būt  - kļūt par pašnodarbināto, individuālo komersantu vai dibināt SIA.

Lai tava uzņēmējdarbība būtu likumīga, tai jābūt reģistrētai Uzņēmumu reģistrā (UR) un / vai Valsts ieņēmumu dienestā (VID) – tā valsts iestādes varēs izsekot tava uzņēmuma naudas plūsmai un tam, vai tu godprātīgi maksā visus uzņēmējiem noteiktos nodokļus. Piemēram, pašnodarbināta persona reģistrē savu saimniecisko darbību VID, savukārt individuālais komersants un SIA tiek reģistrēta UR un VID.

Reģistrējot biznesu, svarīgs ir arī jaundibinātā uzņēmuma nosaukums. Nosaukumam jābūt vienkāršam, bet tādam, kas piesaista cilvēku uzmanību un viegli paliek atmiņā. Pārdomā to kārtīgi un pārliecinies, vai tirgū jau nedarbojas cits uzņēmums ar tādu pašu nosaukumu, – to var uzzināt UR mājaslapā (www.ur.gov.lv).

Lasi vairāk:

Papildu informācija par uzņēmējdarbības formām un uzņēmumu reģistrēšanu:

Atjaunots 2017. gada 21. martā
Publicēts 2013. gada 26. martā