Pašnodarbinātais

Ja savā uzņēmējdarbībā plāno strādāt vienatnē un tava biznesa apgrozījums gadā nepārsniegs 284 600 eiro, tu vari kļūt par pašnodarbināto, reģistrējoties Valsts ieņēmumu dienestā (VID) kā nodokļu maksātājs – saimnieciskās darbības veicējs.

Pašnodarbinātais, piemēram, var būt cilvēks, kas apsaimnieko nekustamo īpašumu, vada savu zemnieku saimniecību, individuāli sniedz zinātnieka, literāta, pasniedzēja, aktiera, režisora, ārsta, zvērināta advokāta, zvērināta revidenta, zvērināta notāra, zvērināta mērnieka, zvērināta taksatora, mākslinieka, komponista, mūziķa, konsultanta, inženiera, zvērināta tiesu izpildītāja, grāmatveža vai arhitekta profesionālos pakalpojumus.

Saimniecisko darbību var reģistrēt VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā vai klātienē jebkurā VID klientu apkalpošanas centrā, uzrādot pasi vai personas apliecību (eID) un aizpildot nodokļu maksātāja reģistrācijas lapu.

Atkarībā no tā, ar ko esi iecerējis nodarboties, iespējams, būs papildus jāiesniedz / jāuzrāda citi dokumenti  vai to kopijas, piemēram, atbilstošs izglītību vai kvalifikāciju apliecinošs dokuments. Taču katrā nozarē šie nepieciešamie dokumenti var būt citi. Lai noskaidrotu, vai tavā gadījumā būs jāiesniedz papildu dokumenti, sazinies ar VID. 

Vairāk par reģistrēšanos kā pašnodarbinātajam

Atjaunots 2017. gada 21. martā
Publicēts 2013. gada 26. martā