Lai strādātu par vīnzini, ir nepieciešama arodizglītība vai vidējā profesionālā izglītība.

Profesionālā vidējā izglītība
Profesionālā vidējā izglītība pēc vispārējās vidējās izglītības, mācību ilgums 1,5 gadi, 3. profesionālās kvalifikācijas līmenis:
Pieaugušo neformālā izglītība
Profesionālā izaugsme un personīgā attīstība, mācību ilgums 12 stundas katrs modulis:
Mācību priekšmeti, kuriem pievērst uzmanību skolas laikā

Ja vēlies kļūt par vīnzini, tad skolā īpašu uzmanību pievērs šādiem mācību priekšmetiem: fizika, matemātika, svešvalodas, ķīmija, psiholoģija, ekonomika.

Publicēts 2019. gada 27. septembrī