Lai strādātu par vecmāti, ir jāiegūst vismaz 1. līmeņa profesionālā augstākā izglītība.

1.līmeņa profesionālā augstākā izglītība (koledža) pēc vidējās izglītības, studiju ilgums 3 gadi (4. PKL)
Profesionālā bakalaura programma pēc vidējās izglītības vai 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības (koledža), studiju ilgums 4 gadi (ar vidējo izglītību), 1-2 gadi (ar koledžas izglītību) (5. PKL)

Pēc profesionālā bakalaura grāda iegūšanas ir iespējams turpināt mācības tādās specializācijās kā māszinības, sabiedrības veselība, rehabilitācija, veselības vadība.

Atjaunots 2019. gada 5. jūnijā
Publicēts 2018. gada 18. decembrī