Nepieciešama augstākā izglītība komunikāciju zinātnē vai sabiedriskajās attiecībās.

Augstākā izglītība - (pamatstudijas)

1.līmeņa profesionālā augstākā izglītība, 2 gadi, 4. profesionālās kvalifikācijas līmenis:
Bakalaura programma, 3 gadi, sociālo zinātņu bakalaura komunikāciju zinātnē:
Profesionālā bakalaura programma, 4 gadi, 5. profesionālās kvalifikācijas līmenis un profesionālais bakalaura grāds komunikāciju vadībā, sabiedrības vadībā vai tirgzinībās:

Augstākā izglītība - (maģistrantūra)

Maģistra programma, 2 gads, sociālo zinātņu maģistra grāds informācijas un komunikācijas zinātnēs:
Profesionālās maģistrantūras programma, 1,5-2 gadi, 5. profesionālās kvalifikācijas līmenis un profesionālais maģistrs sabiedriskajās attiecībās:
Atjaunots 2019. gada 28. maijā
Publicēts 2014. gada 30. septembrī