Izglītību iegūt vidējās profesionālās vai augstākās izglītības programmas ietvaros

Izglītība pēc 9. klases

Profesionālā vidējās izglītības programma, 4 gadi, 3. profesionālās kvalifikācijas līmenis:

Augstākā izglītība – pamatstudijas

1. līmeņa profesionālā augstākā izglītība, 3 gadi, 4. profesionālās kvalifikācijas līmenis
Atjaunots 2019. gada 5. jūnijā
Publicēts 2013. gada 31. maijā