Lai strādātu par mikrobiologu, ir nepieciešama augstākā izglītība dabaszinātnēs, vēlams ar novirzienu mikrobioloģijā.

Augstākā izglītība pēc 12.klases

Augstākā izglītība pēc vidējās izglītības, mācību ilgums 3 gadi:

Augstākā izglītība pēc pamatstudijām

Augstākā izglītība pēc bakalaura grāda iegūšanas, mācību ilgums 2 gadi:

Mācību priekšmeti, kuriem pievērst uzmanību skolas laikā

Ja vēlies kļūt par mikrobiologu, tad skolā īpašu uzmanību pievērs šādiem mācību priekšmetiem: bioloģija, ķīmija, fizika, matemātika, latviešu valoda, svešvalodas.

Publicēts 2018. gada 20. decembrī