Lai strādātu par medicīnas māsu, ir nepieciešama vismaz 1. līmeņa profesionālā izglītība.

Augstākā izglītība pēc vidējās izglītības

Augstākā izglītība – pamatstudijas, mācību ilgums 2-3 gadi, 1.līmeņa profesionālā studiju programma, 4.profesionālās kvalifikācijas līmenis:

Augstākā izglītība – augstākā līmeņa studijas, mācību ilgums 1 gads, 5. profesionālās kvalifikācijas līmenis

Augstākā izglītība - pamatstudijas

Profesionālais bakalaurs veselības aprūpē, mācību ilgums no 1 - 4 gadiem, 5. profesionālās kvalifikācijas līmenis:

Augstākā izglītība - augstākā līmeņa studijas

Maģistra studiju programma māszinībās, mācību ilgums 2 gadi:
Atjaunots 2019. gada 5. jūnijā
Publicēts 2018. gada 18. decembrī