Izglītību iegūst augstākās izglītības pakāpē.

Augstākā izglītība – pamatstudijas

1.līmeņa profesionālā augstākās izglītības programma, 2 - 2,5 gadi, 4. profesionālās kvalifikācijas līmenis:
Bakalaura studiju programma, 3 gadi, sociālo zinātņu bakalaura grāds:
Profesionālā bakalaura studiju programma, 4 gadi, 5. profesionālās kvalifikācijas līmenis un profesionālais bakalaura grāds personāla tirgzinībā/ uzņēmējdarbībā/ sabiedrības vadībā/:

Augstākā izglītība – augstākā līmeņa studijas

Maģistra programma, 2 gadi, sociālo zinātņu maģistra grāds vadībzinātnē:
Profesionālā maģistra studiju programma, 1,5-2 gadi, 5. profesionālās kvalifikācijas līmenis un profesionālais maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā:

 

    Atjaunots 2019. gada 28. maijā
    Publicēts 2014. gada 30. septembrī