Profesionālās prasmes var apgūt pēc 9. un 12. klases (kā papildiemaņas mēbeļu galdnieka profesionālās izglītības programmās), kā arī izglītības kursos kokrūpniecības jomā strādājošajiem.

Profesionālā izglītība pēc 9. klases

Profesionālā vidējā izglītība, 4 gadi, 3. profesionālās kvalifikācijas līmenis:

Profesionālā izglītība pēc 12. klases

Profesionālā vidējā izglītība pēc vidusskolas, 1,5 gadi, 3. profesionālās kvalifikācijas līmenis:
Atjaunots 2019. gada 3. jūnijā
Publicēts 2012. gada 14. novembrī