Kājnieku vada komandieris

Sauszemes spēku virsnieks dienestā:

 • pārzina un prot lietot militāros reglamentus, Kara likumu, NATO un nacionālo tiesību aktus;
 • pārzina Gaisa, Jūras un Sauszemes spēku savstarpējo sadarbību nacionālajās, starptautiskajās un NATO operācijās;
 • analizē augstāku štābu un komandieru pavēles, plāno, organizē un kontrolē to izpildi;
 • vada padotās apakšvienības personālsastāvu, plāno un organizē apmācības un sadzīvi;
 • krīzes vai kara laikā vada kaujas uzdevumu izpildi;
 • organizē padoto audzināšanas darbu, nodrošina disciplīnas ievērošanu, organizē atpūtu un kultūras pasākumus;
 • organizē un vada paaugstinātas un augstas bīstamības nodarbības;
 • prot šaut un veic ieroču apkopi, pārzina ieroču lietošanas drošības noteikumus.

 

Kājnieku vada komandiera pienākumi:

 • veic vada karavīru militāro sagatavošanu, uztur disciplīnu, nodrošina iekšējās kārtības ievērošanu vadā;
 • zina vada bruņojuma, kaujas tehnikas stāvokli, atbild par to saglabāšanu, kaujas gatavību;
 • organizē un vada uzdevumu izpildi, atbild par to izpildi un vada kaujas gatavību;
 • zina nepieciešamo informāciju par sava vada karavīriem;
 • pieprasa ievērot drošības noteikumus;
 • nodrošina mācību norisi;
 • rūpējas par ekipējuma saglabāšanu.
Dienesta apstākļi:

dienests var notikt miera, krīzes un kara laikā, jebkādos klimatiskajos apstākļos un diennakts laikā, paaugstinātas fiziskās un psiholoģiskās slodzes un bīstamības apstākļos, lietojot ieročus vai esot karadarbības zonā.

Dienestā lietojamais aprīkojums:

dienestā izmanto datoru, ieročus un dažādu specifisku militāro aprīkojumu, valkā armijas formas tērpu.

Dienesta iespējas:

Sauszemes spēku kājnieku brigāde un Nacionālo bruņoto spēku atsevišķās vienības (NBS Štāba bataljons, Militārā policija, Speciālo uzdevumu vienība), Aizsardzības ministrija un tās padotības iestādes, kā arī NATO un ES komandvadības struktūras.