Individuālais komersants

Ja biznesu gribi dibināt viens pats, bet uzņēmumā uzreiz vai ar laiku vēlies iesaistīt darbiniekus, vari kļūt par individuālo komersantu. Tev obligāti būs jāreģistrējas komercreģistrā kā individuālajam komersantam, ja tava biznesa gada apgrozījums iecerēts lielāks par 284 600 eiro vai veiktā saimnieciskā darbība atbilst komercaģenta, māklera darbībai, vai savā biznesā vienlaikus nodarbini vairāk par pieciem darbiniekiem un biznesa gada apgrozījums pārsniedz 28 500 eiro. Tu vari pieteikt sevi ierakstīšanai Komercreģistrā kā individuālo komersantu arī tad, ja nepastāv iepriekš minētie apstākļi.
Lai kļūtu par individuālo komersantu, tev Uzņēmumu reģistrā (UR) jāiesniedz:

  • pieteikums, lai iekļautu Komercreģistrā (UR sagatavota veidlapa);
  • nekustamā īpašuma (ēkas vai dzīvokļa) īpašnieka izsniegta piekrišana individuālā komersanta juridiskās adreses reģistrācijai attiecīgajā īpašumā (piekrišana nav jāiesniedz, ja juridiskā adresē norādītais nekustamais īpašums pieder pieteikuma iesniedzējam);
  • kvītis, to kopijas, internetbankas maksājumu izdrukas, kas apliecina, ka esi samaksājis valsts nodevu un maksājumu par to, lai šo reģistra ierakstu izsludinātu laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”. 

Lai arī turpmākā grāmatvedība ir vienkāršota, jārēķinās, ka, ja individuālajam komersantam biznesā rodas problēmas, tās viņu var skart ļoti personiski – tāpat kā pašnodarbinātais, arī individuālais komersants par savām uzņēmējdarbības saistībām atbild ar visu savu personīgo īpašumu.

Vairāk par individuālo komersantu:

Atjaunots 2017. gada 21. martā
Publicēts 2013. gada 26. martā