Grantu programma Atspēriens

Rīgas dome sadarbībā ar AS Swedbank jaunajiem uzņēmējiem izveidojusi grantu programmu Atspēriens. Programmas mērķis ir veicināt jaunu, inovatīvu komersantu veidošanos un veicināt esošo uzņēmumu inovatīvu attīstību Rīgas administratīvajā teritorijā.

Grants ir vienreizējs līdzfinansējums, kas tiek piešķirts uzņēmējam un kas viņam vēlāk nav jāatmaksā. Programmā Atspēriens to var saņemt līdz pat 80% apjomā no jaunajam uzņēmējam nepieciešamās summas. Maksimālais pieejamais granta apjoms ir 15 000 eiro. Divreiz gadā (pavasarī un rudenī) uz Atspēriena grantiem tiek izsludināts konkurss, kurā grantu gribētājiem jāiesniedz savas biznesa idejas. Tās izvērtē žūrija, un ekonomiski dzīvotspējīgākajām un inovatīvākajām tiek piešķirts līdzfinansējums. Paralēli grantu piešķiršanai programmas Atspēriens ietvaros notiek arī bezmaksas semināru cikls jaunajiem uzņēmējiem par praktiskām un noderīgām tēmām, lai tajos iegūtās zināšanas viņi varētu izmantot savas uzņēmējdarbības attīstīšanā.

Vairāk par grantu programmu Atspēriens

Atjaunots 2017. gada 22. martā
Publicēts 2013. gada 26. martā